Servers
Xem danh sách Server game CSGO Việt Nam - 1Hp Gaming>

MOD OS VAC Hostname Players Map
Querying Server Data... N/A N/A


124.158.10.214:27100


Querying Server Data... N/A N/A


124.158.10.214:27104


Querying Server Data... N/A N/A


124.158.10.214:27105


Querying Server Data... N/A N/A


124.158.10.214:27107


CSGO PC recomened specs:
CPU core speed > 3.4Ghz ,
GPU AMD RX 470 - nVidia 1070 Ti,
Ram > 4Gb ,
SSD Drive
SPONSORS:
Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P