Bans
Xem danh sách Server game CSGO Việt Nam - 1Hp Gaming>

Banlist Overview - Total Bans: 459


Advanced Search (Click)
Nickname
Steam ID
Reason
Date
Length
Type
Admin
Server

Hide inactive | Total Bans: 459
MOD/Country Date Player Admin Length
MOD Unknown Country 04-22-21 21:49
no nickname present
Qi (Expired)
Ban Details
Player no nickname present
Steam ID STEAM_1:1:600306048
Steam3 ID [U:1:1200612097]
Steam Community 76561199160877825
Invoked on 04-22-21 21:49
Banlength (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 03-15-17 13:53
Reason Team Killing
Banned by Admin Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-22-21 21:46
server vn nhu cc
Student of Qi 23 mo, 4 d, 10 hr, 39 min
Ban Details
Player server vn nhu cc
Steam ID STEAM_1:0:437784563
Steam3 ID [U:1:875569126]
Steam Community 76561198835834854
Invoked on 04-22-21 21:46
Banlength 23 mo, 4 d, 10 hr, 39 min
Expires on 03-18-23 08:25
Reason Multi-Hack
Banned by Admin Student of Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-22-21 21:07
thao mi ne
GaBeo Permanent
Ban Details
Player thao mi ne
Steam ID STEAM_1:1:512397416
Steam3 ID [U:1:1024794833]
Steam Community 76561198985060561
Invoked on 04-22-21 21:07
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason Team Killing
Banned by Admin GaBeo
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-22-21 17:21
Dúi
Dzungvn 12 mo (Unbanned)
Ban Details
Player Dúi
Steam ID STEAM_0:0:587839657
Steam3 ID [U:1:1175679314]
Steam Community 76561199135945042
Invoked on 04-22-21 17:21
Banlength 12 mo (Unbanned)
Unban reason Tha cho lần này
Unbanned by Admin Dzungvn
Expires on 04-17-22 17:21
Reason nói lên trai bao mà không làm. khi nào lên thì thả (EnGagezz: updated 24 months, Dũng ơi ai lại đi nghĩa vụ 12 tháng bao giờ? Bạn nhầm rồi)
Banned by Admin Dzungvn
Banned from Web Ban
Total Bans 2 (search)
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-22-21 14:27
Trump Tu
Qi 16 hr, 39 min (Expired)
Ban Details
Player Trump Tu
Steam ID STEAM_1:0:452621630
Steam3 ID [U:1:905243260]
Steam Community 76561198865508988
Invoked on 04-22-21 14:27
Banlength 16 hr, 39 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-23-21 07:06
Reason dit con me may
Banned by Admin Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (2) Trump Tu, Trump Tu
MOD Unknown Country 04-21-21 19:43
Negev Iraq
Student of Qi 6 d, 22 hr, 40 min
Ban Details
Player Negev Iraq
Steam ID STEAM_1:1:495901878
Steam3 ID [U:1:991803757]
Steam Community 76561198952069485
Invoked on 04-21-21 19:43
Banlength 6 d, 22 hr, 40 min
Expires on 04-28-21 18:23
Reason Team Killing
Banned by Admin Student of Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-21-21 15:36
lmaolmao
Student of Qi 6 d, 22 hr, 40 min
Ban Details
Player lmaolmao
Steam ID STEAM_1:0:220541677
Steam3 ID [U:1:441083354]
Steam Community 76561198401349082
Invoked on 04-21-21 15:36
Banlength 6 d, 22 hr, 40 min
Expires on 04-28-21 14:16
Reason pha game
Banned by Admin Student of Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans 2 (search)
Blocked (7) lmaolmao, lmaolmao, lmaolmao, lmaolmao, lmaolmao, lmaolmao, lmaolmao
MOD Unknown Country 04-21-21 15:19
woody
✾ Aloha 2 d, 12 hr
Ban Details
Player woody
Steam ID STEAM_1:1:219242766
Steam3 ID [U:1:438485533]
Steam Community 76561198398751261
Invoked on 04-21-21 15:19
Banlength 2 d, 12 hr
Expires on 04-24-21 03:19
Reason Team Killing
Banned by Admin ✾ Aloha
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (3) woody, woody, caothu dat viet
MOD Unknown Country 04-20-21 22:46
lossx enchantix
Qi 16 hr, 39 min (Unbanned)
Ban Details
Player lossx enchantix
Steam ID STEAM_1:1:66566163
Steam3 ID [U:1:133132327]
Steam Community 76561198093398055
Invoked on 04-20-21 22:46
Banlength 16 hr, 39 min (Unbanned)
Unban reason asd
Unbanned by Admin Qi
Expires on 04-21-21 15:25
Reason Team Killing
Banned by Admin Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (3) lossx enchantix, lossx enchantix, lossx enchantix
MOD Unknown Country 04-20-21 22:15
weed
Qi 16 hr, 39 min (Expired)
Ban Details
Player weed
Steam ID STEAM_1:0:243763839
Steam3 ID [U:1:487527678]
Steam Community 76561198447793406
Invoked on 04-20-21 22:15
Banlength 16 hr, 39 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-21-21 14:54
Reason Team Killing
Banned by Admin Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-20-21 15:21
Lightning Fast
✾ Aloha 2 d, 12 hr (Expired)
Ban Details
Player Lightning Fast
Steam ID STEAM_1:1:195174500
Steam3 ID [U:1:390349001]
Steam Community 76561198350614729
Invoked on 04-20-21 15:21
Banlength 2 d, 12 hr (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-23-21 03:21
Reason bait
Banned by Admin ✾ Aloha
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-20-21 15:12
Em Mới Tập Chơi
✾ Aloha 1 hr, 40 min (Expired)
Ban Details
Player Em Mới Tập Chơi
Steam ID STEAM_1:1:450897348
Steam3 ID [U:1:901794697]
Steam Community 76561198862060425
Invoked on 04-20-21 15:12
Banlength 1 hr, 40 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-20-21 16:52
Reason bait vua thoi
Banned by Admin ✾ Aloha
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (1) Em Mới Tập Chơi
MOD Unknown Country 04-20-21 01:19
La folia rihavein
melodyWhale Permanent
Ban Details
Player La folia rihavein
Steam ID STEAM_0:1:456305710
Steam3 ID [U:1:912611421]
Steam Community 76561198872877149
Invoked on 04-20-21 01:19
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason cái mồm hại cái thân cút
Banned by Admin melodyWhale
Banned from Web Ban
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-20-21 00:09
Trần Duy Luân
Adachi Permanent
Ban Details
Player Trần Duy Luân
Steam ID STEAM_0:1:418285782
Steam3 ID [U:1:836571565]
Steam Community 76561198796837293
Invoked on 04-20-21 00:09
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason Rách thì đừng có quay lại
Banned by Admin Adachi
Banned from Web Ban
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-19-21 17:29
hung20098
Student of Qi 2 d (Expired)
Ban Details
Player hung20098
Steam ID STEAM_1:1:601279634
Steam3 ID [U:1:1202559269]
Steam Community 76561199162824997
Invoked on 04-19-21 17:29
Banlength 2 d (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-21-21 17:29
Reason Team Killing
Banned by Admin Student of Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-18-21 20:54
•♥ Kem Bạc Hà ♥•
Pkạm vĂn LỘk 10 min (Expired)
Ban Details
Player •♥ Kem Bạc Hà ♥•
Steam ID STEAM_1:0:238447356
Steam3 ID [U:1:476894712]
Steam Community 76561198437160440
Invoked on 04-18-21 20:54
Banlength 10 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-18-21 21:04
Reason cut
Banned by Admin Pkạm vĂn LỘk
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (1) •♥ Kem Bạc Hà ♥•
MOD Unknown Country 04-18-21 20:48
Sipho
JiggeR 3 d (Expired)
Ban Details
Player Sipho
Steam ID STEAM_0:1:104456136
Steam3 ID [U:1:208912273]
Steam Community 76561198169178001
Invoked on 04-18-21 20:48
Banlength 3 d (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-21-21 20:48
Reason Kèo mồm với 2/3 trai bao sv
Banned by Admin JiggeR
Banned from Web Ban
Total Bans No previous bans
Blocked (1) ✪︎SiPho
MOD Unknown Country 04-18-21 20:20
liquid.matumbaman road to 8kmmr
Adachi Permanent
Ban Details
Player liquid.matumbaman road to 8kmmr
Steam ID STEAM_1:1:579208435
Steam3 ID [U:1:1158416871]
Steam Community 76561199118682599
Invoked on 04-18-21 20:20
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason Multi-Hack
Banned by Admin Adachi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (2) liquid.matumbaman road to 8kmmr, liquid.matumbaman road to 8kmmr
MOD Unknown Country 04-18-21 19:48
CadiaN
Adachi Permanent
Ban Details
Player CadiaN
Steam ID STEAM_0:1:598836661
Steam3 ID [U:1:1197673323]
Steam Community 76561199157939051
Invoked on 04-18-21 19:48
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason Aimbot
Banned by Admin Adachi
Banned from Web Ban
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-18-21 17:49
....
Adachi Permanent
Ban Details
Player ....
Steam ID STEAM_1:0:579727059
Steam3 ID [U:1:1159454118]
Steam Community 76561199119719846
Invoked on 04-18-21 17:49
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason Multi-Hack
Banned by Admin Adachi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (1) ....
MOD Unknown Country 04-18-21 16:28
huyNii2k3
✾WISSCO✾ 2 mo, 1 wk, 2 d, 10 hr, 39 min
Ban Details
Player huyNii2k3
Steam ID STEAM_1:1:593728583
Steam3 ID [U:1:1187457167]
Steam Community 76561199147722895
Invoked on 04-18-21 16:28
Banlength 2 mo, 1 wk, 2 d, 10 hr, 39 min
Expires on 06-27-21 03:07
Reason wallhack
Banned by Admin ✾WISSCO✾
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-18-21 15:37
lmaolmao
Student of Qi 1 d (Expired)
Ban Details
Player lmaolmao
Steam ID STEAM_1:0:220541677
Steam3 ID [U:1:441083354]
Steam Community 76561198401349082
Invoked on 04-18-21 15:37
Banlength 1 d (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-19-21 15:37
Reason Team Killing
Banned by Admin Student of Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans 2 (search)
Blocked (2) lmaolmao, lmaolmao
MOD Unknown Country 04-17-21 22:21
Shawty
Dzungvn Permanent
Ban Details
Player Shawty
Steam ID STEAM_1:0:504970868
Steam3 ID [U:1:1009941736]
Steam Community 76561198970207464
Invoked on 04-17-21 22:21
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason bo thich tu ban
Banned by Admin Dzungvn
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (1) yangE
MOD Unknown Country 04-17-21 20:45
......Yui....
Adachi Permanent
Ban Details
Player ......Yui....
Steam ID STEAM_0:1:205348694
Steam3 ID [U:1:410697389]
Steam Community 76561198370963117
Invoked on 04-17-21 20:45
Banlength Permanent
Expires on Not applicable.
Reason Rác ruởi cút
Banned by Admin Adachi
Banned from Web Ban
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-17-21 19:28
TenZera
✾WISSCO✾ 16 hr, 40 min (Expired)
Ban Details
Player TenZera
Steam ID STEAM_1:1:222889152
Steam3 ID [U:1:445778305]
Steam Community 76561198406044033
Invoked on 04-17-21 19:28
Banlength 16 hr, 40 min (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-18-21 12:08
Reason ban dau tao
Banned by Admin ✾WISSCO✾
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-17-21 16:26
tdpro31072007
Student of Qi 23 mo, 4 d, 10 hr, 39 min (Unbanned)
Ban Details
Player tdpro31072007
Steam ID STEAM_1:0:595407662
Steam3 ID [U:1:1190815324]
Steam Community 76561199151081052
Invoked on 04-17-21 16:26
Banlength 23 mo, 4 d, 10 hr, 39 min (Unbanned)
Unban reason xin lỗi được chưa
Unbanned by Admin EnGagezz
Expires on 03-13-23 03:05
Reason Aimbot
Banned by Admin Student of Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-16-21 18:43
nvnvnun
Student of Qi 2 d (Expired)
Ban Details
Player nvnvnun
Steam ID STEAM_1:0:600588645
Steam3 ID [U:1:1201177290]
Steam Community 76561199161443018
Invoked on 04-16-21 18:43
Banlength 2 d (Expired)
Unban reason no reason present
Unbanned by Admin Admin deleted.
Expires on 04-18-21 18:43
Reason Team Killing
Banned by Admin Student of Qi
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-15-21 16:07
Quang Sọt
WISSCO 2 mo, 1 wk, 2 d, 10 hr, 39 min
Ban Details
Player Quang Sọt
Steam ID STEAM_1:0:180974216
Steam3 ID [U:1:361948432]
Steam Community 76561198322214160
Invoked on 04-15-21 16:07
Banlength 2 mo, 1 wk, 2 d, 10 hr, 39 min
Expires on 06-24-21 02:46
Reason cut
Banned by Admin WISSCO
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (0) never
MOD Unknown Country 04-14-21 21:22
DUY
Dzungvn 2 mo, 2 d, 12 hr
Ban Details
Player DUY
Steam ID STEAM_1:1:542716754
Steam3 ID [U:1:1085433509]
Steam Community 76561199045699237
Invoked on 04-14-21 21:22
Banlength 2 mo, 2 d, 12 hr
Expires on 06-16-21 09:22
Reason Team Killing
Banned by Admin Dzungvn
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (1) DUY
MOD Unknown Country 04-14-21 19:54
Michael
Paranoid 2 mo, 1 wk, 2 d, 10 hr, 39 min
Ban Details
Player Michael
Steam ID STEAM_1:0:232615143
Steam3 ID [U:1:465230286]
Steam Community 76561198425496014
Invoked on 04-14-21 19:54
Banlength 2 mo, 1 wk, 2 d, 10 hr, 39 min
Expires on 06-23-21 06:33
Reason TEAMKILL
Banned by Admin Paranoid
Banned from Please Wait...
Total Bans No previous bans
Blocked (2) Michael, Michael
displaying 0 - 30 of 459 results | next next  
CSGO PC recomened specs:
CPU core speed > 3.4Ghz ,
GPU AMD RX 470 - nVidia 1070 Ti,
Ram > 4Gb ,
SSD Drive
SPONSORS:
Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P