Dashboard
Cấu hình đề nghị chơi mượt Game CSGO :
CPU core speed > 3.2Ghz ,
GPU ATI R9 280x - nVidia 1050Ti,
Ram > 4Gb ,SSD Drive
-----------------------
Đăng ký form bên dưới để ủng hộ sponsor

 

1Hp Steam Group Facebook group 1Hp Facebook Page
1Hp Gaming website

 Sponsors:

Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Donate with paypal

Xem danh sách Server game CSGO Việt Nam - 1Hp Gaming>

MOD OS VAC Hostname Players Map
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Latest Added Bans Total bans: 534
MOD Date/Time Name Length
MOD 09-09-21 22:36 Billy_Richard 6 d (E)
MOD 09-07-21 23:20 J1k0 Permanent
MOD 09-07-21 23:15 jeff Permanent
MOD 09-05-21 16:09 Wolfpack [headhunter14] 6 d (E)
MOD 08-25-21 22:48 Alpha Permanent
MOD 08-25-21 13:38 Slυt dragon 6 d (E)
MOD 08-08-21 12:36 BADM@N 2 mo
MOD 07-31-21 20:15 https://steamcommunity.co... Permanent
MOD 07-28-21 13:20 adi Permanent
MOD 07-27-21 21:37 GnahT PermanentLatest Players Blocked Total Stopped: 2127
  Date/Time Name
Blocked Player 09-17-21 17:53 yeuem.com
Blocked Player 09-17-21 10:51 Tinh hoa toàn cầu
Blocked Player 09-14-21 16:18 biduyyツ
Blocked Player 09-13-21 21:20 tengicungduoc csgocases.com
Blocked Player 09-13-21 15:07 Fade
Blocked Player 09-13-21 10:26 tengicungduoc csgocases.com
Blocked Player 09-11-21 13:50 开摆守护嘉心糖
Blocked Player 09-08-21 19:05 Tinh hoa toàn cầu
Blocked Player 09-08-21 16:26 peannu$s
Blocked Player 09-08-21 14:42 Wolfpack [headhunter14]
Latest Comm Blocks Total blocks: 369
Type Date/Time Name Length
MOD 08-07-21 10:56 w4t d0ing 30 min (E)
MOD 08-01-21 18:43 kesochet 30 min (E)
MOD 07-28-21 21:58 huyburN 30 min (E)
MOD 07-26-21 12:23 Rinz 30 min (E)
MOD 07-23-21 17:33 私のサーベル 6 d (U)
MOD 07-20-21 00:51 Lightning Fast 30 min (E)
MOD 07-18-21 17:53 LandS 30 min (U)
MOD 07-18-21 15:50 ko tryhard ko gopro ok? 30 min (E)
MOD 07-16-21 22:18 |fin| #whale 10 min (U)
MOD 07-16-21 09:17 لօҠҽɾʕ•ᴥ•ʔ 16 hr (E)
CSGO PC recomened specs:
CPU core speed > 3.4Ghz ,
GPU AMD RX 470 - nVidia 1070 Ti,
Ram > 4Gb ,
SSD Drive
SPONSORS:
Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P