Dashboard
Cấu hình đề nghị chơi mượt Game CSGO :
CPU core speed > 3.2Ghz ,
GPU ATI R9 280x - nVidia 1050Ti,
Ram > 4Gb ,SSD Drive
-----------------------
Đăng ký form bên dưới để ủng hộ sponsor

 

1Hp Steam Group Facebook group 1Hp Facebook Page
1Hp Gaming website

 Sponsors:

Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Donate with paypal

Xem danh sách Server game CSGO Việt Nam - 1Hp Gaming>

MOD OS VAC Hostname Players Map
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Querying Server Data... N/A N/A
Latest Added Bans Total bans: 459
MOD Date/Time Name Length
MOD 04-22-21 21:49 no nickname present (E)
MOD 04-22-21 21:46 server vn nhu cc 23 mo
MOD 04-22-21 21:07 thao mi ne Permanent
MOD 04-22-21 17:21 Dúi 12 mo (U)
MOD 04-22-21 14:27 Trump Tu 16 hr (E)
MOD 04-21-21 19:43 Negev Iraq 6 d
MOD 04-21-21 15:36 lmaolmao 6 d
MOD 04-21-21 15:19 woody 2 d
MOD 04-20-21 22:46 lossx enchantix 16 hr (U)
MOD 04-20-21 22:15 weed 16 hr (E)Latest Players Blocked Total Stopped: 1927
  Date/Time Name
Blocked Player 04-22-21 22:17 liquid.matumbaman road to 8kmmr
Blocked Player 04-22-21 22:11 lmaolmao
Blocked Player 04-22-21 22:11 lmaolmao
Blocked Player 04-22-21 21:52 thần cèm
Blocked Player 04-22-21 21:50 thần cèm
Blocked Player 04-22-21 21:48 thần cèm
Blocked Player 04-22-21 19:56 Bé Su
Blocked Player 04-22-21 18:03 lmaolmao
Blocked Player 04-22-21 17:18 lmaolmao
Blocked Player 04-22-21 17:17 panadolce
Latest Comm Blocks Total blocks: 214
Type Date/Time Name Length
MOD 04-22-21 23:17 A Little SHeEp v2 30 min (U)
MOD 04-22-21 23:10 A Little SHeEp v2 30 min (U)
MOD 04-22-21 19:07 ( ͡° ͜ʖ ͡°)✪zIn98 30 min (E)
MOD 04-22-21 18:53 Cuzz G 30 min (U)
MOD 04-22-21 16:35 lossx enchantix 30 min (U)
MOD 04-22-21 16:34 lossx enchantix 30 min (U)
MOD 04-22-21 15:48 ✪ Camper? 30 min (U)
MOD 04-22-21 15:48 ✪ Camper? 30 min (U)
MOD 04-22-21 15:38 Trieuu 30 min (E)
MOD 04-22-21 12:45 EliGE 1 min (U)
CSGO PC recomened specs:
CPU core speed > 3.4Ghz ,
GPU AMD RX 470 - nVidia 1070 Ti,
Ram > 4Gb ,
SSD Drive
SPONSORS:
Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P